Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

P.Ngủ: 3P.Tắm: 4Diện Tích: 255m2

Kiểu dự án: Biệt Thự

3 tuần trước

Giá: 11.497.500.000đ

P.Ngủ: 3P.Tắm: 4Diện Tích: 255m2

Giá: 11.497.500.000đ

3 tuần trước

Biệt Thự

P.Ngủ: 4Diện Tích: 300m2

Kiểu dự án: Biệt Thự

3 tuần trước

Giá: 18.000.000.000đ

P.Ngủ: 4Diện Tích: 300m2

Giá: 18.000.000.000đ

3 tuần trước