Giới thiệu

Công ty cổ phần Property X là công ty thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh – đây là tập đoàn đầu tư kinh doanh và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Property X là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối sản phẩm bất động sản. Với hơn 1.200 nhân viên và 8 sàn giao dịch trên cả nước, Propery X tự hào là doanh nghiệp hang đầu trong lĩnh vực phân phối và tiếp thị bất động sản tại Việt Nam.

Cùng với tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Hưng Thịnh, Property X tạo dựng một công đồng phát triển bình vững